Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Kolenspoor

Kolenspoor

In het gebied De Wijers, waar (Europese) topnatuur en economische bedrijvigheid naast elkaar aanwezig zijn, zullen deze tegenstrijdig lijkende functies met elkaar verbonden worden via natuurgerichte investeringen die ook voor de bedrijven een meerwaarde betekenen. Aanwezige natuurkernen, gewrongen tussen bedrijventerreinen, worden versterkt en maken de link naar de nabijgelegen bedrijventerreinen.

Concrete aandacht gaat naar het Kolenspoor (een voormalige spoorlijn voor het transport van kolen) dat ontwikkeld wordt als een ecologische verbinding tussen hoogwaardige natuurgebieden en als belangrijke groene stapsteen tussen de aanwezige bedrijventerreinen.

Ligging 

Heusden-Zolder (Belgisch Limburg)

Aangemelde oppervlakte

15 hectare

Maatregelen

  • Uitvoeren van het ecologisch landschapsplan van het Circuit van Zolder
  • Ontwikkelen van bosranden
  • Uitvoeren van maatregelen inzake waterkwaliteit
  • Ontwikkelen zuur laagveen (kappen en plaggen)
  • Inrichten van Galgenberg in functie van Europees beschermde soorten (plaggen, stronken frezen,…)
  • Groenbeheer van de bermen van het Kolenspoor en aangelegen natuurterreinen

Timing 

januari 2016 – januari 2017

Status

Gedeeltelijk in uitvoering

Partners

Regionaal Landschap Lage Kempen

Budget

213.180 euro

Contactpersoon

Bart Paesen | bart.paesen@rllk.be